Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд-Савски Венац, Београд за 2019. годину у делу који се односи на накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима и јавне набавке за 2018. и 2019. годину

Субјект ревизије:

АД ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

02.12.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта