Извештај о ревизији правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд која се односи на приходе од путарине и зараде и накнаде зарада за 2021. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

12.08.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта