Резиме извештаја о ревизији правилности пословања Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд - Савски Венац, Београд за 2022. годину која се односи на мере исправљања по Извештају о ревизији правилности пословања у делу који се односи на накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину и јавне набавке за 2018. и 2019. годину

Субјект ревизије:

АД ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

12.07.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Инфраструктура , Железнице

Листа свих ревизија субјекта