Послеревизиони извештај о мерама исправљања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд по ревизији правилности пословања која се односи на приходе од путарине и зараде и накнаде зарада за 2021. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

27.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

путеви

Листа свих ревизија субјекта