Извештај о ревизији одазивног извештаја Aкционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд- Савски венац, Београд који се односи на ревизорски извештај број 400-244/2020-06/14 од 18. новембра 2020. године

Субјект ревизије:

АД ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

22.12.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта