Послеревизиони извештај о мерама исправљања Aкционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром Инфраструктура железнице Србије Београд- Савски венац, Београд по ревизији правилности пословања за 2019. годину у делу који се односи на накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима и јавне набавке за 2018. и 2019. годину

Субјект ревизије:

АД ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

22.12.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта