Извештај о ревизији одазивног извештаја Акционарског друштва за управљање железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“ Београд који се односи на ревизорски извештај број 400-967/2019-06/13 од 25. новембра 2019. године

Субјект ревизије:

АД ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

29.12.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта