Извештај о ревизији одазивног извештаја Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд који се односи на ревизорски извештај број 400-88/2022-06/13 од 10. августа 2022. године

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

27.12.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Листа свих ревизија субјекта