Резиме извештаја о ревизији финансијских извештаја Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд за 2018. годину

Субјект ревизије:

АД ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

04.12.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта