Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и накнаде по уговорима за рад ван радног односа и осталим уговорима са физичким лицима за 2019. годину

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

29.12.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта