Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Ефикасност успостављања интерне финансијске контроле у јавним предузећима и друштвима капитала која обављају делатност од општег интереса“ Акционарског друштва за управљање јавном железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Србије“, Београд

Субјект ревизије:

АД ЗА УПРАВЉАЊЕ ЖЕЛЕЗНИЧКОМ ИНФРАСТРУКТУРОМ "ИНФРАСТРУКТУРА ЖЕЛЕЗНИЦЕ СРБИЈЕ", БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

27.03.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

финансијска контрола , Железнице

Листа свих ревизија субјекта