Извештај о ревизији Одазивног извештаја Јавног предузећа „Путеви Србије“, Београд који се односи на ревизорски извештај број 400-245/2020-06/11 од 16. октобра 2020. године

Субјект ревизије:

ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ ПУТЕВИ СРБИЈЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

29.12.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта