Извештај о ревизији правилности пословања Агенције за привредне регистре, Београд у делу који се односи на јавне набавке за 2020. и 2021. годину и зараде, накнаде зарада, накнаде трошкова и друга примања запослених за 2021. годину

Субјект ревизије:

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

13.07.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта