Извештај о ревизији одазивног извештаја Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Београд који се односи на ревизорски извештај број 400-59/2022-06/15 од 25. јула 2022. године

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

08.09.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта