Извештај о ревизији финансијских извештаја и правилности пословања Агенције за привредне регистре за 2016. годину

Субјект ревизије:

АГЕНЦИЈА ЗА ПРИВРЕДНЕ РЕГИСТРЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor za reviziju Narodne banke Srbije, javnih agencija i drugih korisnika javnih sredstava

Датум извештаја о ревизији

29.12.2017.

Период спровођења ревизије

01.01.2016.-31.12.2016.

Листа свих ревизија субјекта