Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Сремска Митровица

Субјект ревизије:

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

04.07.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове Града Сремска Митровица Послеревизиони извештај о мерама исправљања Градске управе за образовање Града Сремска Митровица Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе „Пчелица“, Сремска Митровица Послеревизиони извештај о мерама исправљања Градске управе за инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица Послеревизиони извештај о мерама исправљања Градске управе за буџет и локални економски развој Града Сремска Митровица

Листа свих ревизија субјекта