Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Лесковца за 2018. годину

Субјект ревизије:

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

12.11.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) делова финансијских извештаја Установе за спорт и физичку културу Спортско рекреативни центар „Дубочица“, Лесковац за 2018. годину Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) делова финансијских извештаја Туристичке организације Града Лесковца за 2018. годину

Листа свих ревизија субјекта