Извештај о ревизији правилности пословања Општине Аранђеловац за 2017. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака јавних набавки и расходе за запослене

Субјект ревизије:

ОПШТИНА АРАНЂЕЛОВАЦ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

26.12.2018.

Период спровођења ревизије

01.01.2017.-31.12.2017.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе “Дуга”, Аранђеловац за 2017. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака јавних набавки и расходе за запослене

Листа свих ревизија субјекта