Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја и правилности пословања Града Сремска Митровица за 2017. годину

Субјект ревизије:

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

17.10.2018.

Период спровођења ревизије

01.01.2017.-31.12.2017.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове Града Сремска Митровица за 2017. годину Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „Пчелица“ Сремска Митровица за 2017. годину Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за буџет и локални економски развој Града Сремска Митровица за 2017. годину Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за образовање Града Сремска Митровица за 2017. годину Извештај о ревизији делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица за 2017. годину

Листа свих ревизија субјекта