Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Сремска Митровица по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност наплате изворних прихода у јединицама локалне самоуправе“

Субјект ревизије:

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

27.04.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта