ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗАВРШНОГ РАЧУНА БУЏЕТА И ПРАВИЛНОСТИ ПОСЛОВАЊА ГРАДА СРЕМСКЕ МИТРОВИЦЕ ЗА 2011. ГОДИНУ

Субјект ревизије:

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

10.12.2012.

Период спровођења ревизије

01.01.2010.-31.12.2010.

Листа свих ревизија субјекта