Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) консолидованих финансијских извештаја и правилности пословања Града Сремска Митровица за 2017. годину

Субјект ревизије:

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

24.09.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за саобраћај, комуналне и инспекцијске послове Града Сремска Митровица за 2017. годину Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе “Пчелица” Сремска Митровица за 2017. годину Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за буџет и локални економски развој Града Сремска Митровица за 2017. годину Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за образовање Града Сремска Митровица за 2017. годину Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) делова финансијских извештаја и правилности пословања Градске управе за инфраструктуру и имовину Града Сремска Митровица за 2017. годину

Листа свих ревизија субјекта