Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Лесковца

Субјект ревизије:

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

13.11.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Установе за спорт и физичку културу Спортско рекреативни центар „Дубочица“, Лесковац Послеревизиони извештај о мерама исрављања Туристичке организације Града Лесковца

Листа свих ревизија субјекта