Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Сремске Митровице по ревизији правилности пословања код директних корисника буџетских средстава Града Сремске Митровице, у делу који се односи на јавне набавке у 2021. и 2022. години и дотације невладиним организацијама у 2022. години

Субјект ревизије:

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

26.02.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Сремска Митровица

Листа свих ревизија субјекта