Резиме извештаја о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Лесковца за 2018. годину

Субјект ревизије:

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

12.06.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта