Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Сремске Митровице

Субјект ревизије:

ГРАД СРЕМСКА МИТРОВИЦА

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

07.11.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе “Пчелица”, Сремска Митровица

Листа свих ревизија субјекта