Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Лесковца за 2018. годину

Субјект ревизије:

ГРАД ЛЕСКОВАЦ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

12.06.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Установе за спорт и физичку културу Спортско рекреативни центар “Дубочица” Лесковац за 2018. годину Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Туристичке организације Града Лесковца за 2018. годину

Листа свих ревизија субјекта