Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Општине Неготин који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и расходе за запослене у 2019. години

Субјект ревизије:

ОПШТИНА НЕГОТИН

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

25.03.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Извештај


Саставни делови

Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Предшколске установе “Пчелица”, Неготин који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и расходе за запослене у 2019. години

Листа свих ревизија субјекта