Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Прибој по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност решавања проблема напуштених животиња“

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

02.06.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта