Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Прибој, Прибој по ревизији правилности пословања у делукоји се односи на спровођење мера исправљања по извештају о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Општине Прибој за 2015. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

18.04.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2022.-31.12.2022.

Извештај

Прибој

Листа свих ревизија субјекта