Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања општине Прибој за 2015. годину

Субјект ревизије:

ОПШТИНА ПРИБОЈ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

20.12.2016.

Период спровођења ревизије

01.01.2014.-31.12.2014.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „Невен“ Прибој за 2015. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Јавног предузећа „Дирекција за изградњу Прибоја“ за 2015. годину

Листа свих ревизија субјекта