ИЗВЕШТАЈ О РЕВИЗИЈИ САСТАВНИХ ДЕЛОВА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА МИНИСТАРСТВА ПОЉОПРИВРЕДЕ, ТРГОВИНЕ, ШУМАРСТВА И ВОДОПРИВРЕДЕ – УПРАВЕ ЗА ВЕТЕРИНУ ЗА 2011. ГОДИНУ

Субјект ревизије:

МПШВ - УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta i budžetskih fondova

Датум извештаја о ревизији

21.12.2012.

Период спровођења ревизије

01.01.2010.-31.12.2010.

Извештај

Листа свих ревизија субјекта