Послеревизиони извештај о мерама исправљања МПШВ – Управе за ветерину по ревизији сврсисходности пословања „Безбедност хране у Републици Србији“

Субјект ревизије:

МПШВ - УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

10.04.2024.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2022.

Извештај

безбедност , хране

Листа свих ревизија субјекта