Извештај о ревизији правилности пословања Општине Неготин који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и расходе за запослене у 2019. години

Субјект ревизије:

ОПШТИНА НЕГОТИН

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

16.12.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији правилности пословања Предшколске установе „Пчелица“, Неготин који се односи на јавне набавке за 2018. и 2019. годину и расходе за запослене у 2019. години

Листа свих ревизија субјекта