Послеревизиони извештај о мерама исправљања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде -Управа за ветерину, Београд по ревизији сврсисходности пословања „Ефикасност решавања проблема напуштених животиња“

Субјект ревизије:

МПШВ - УПРАВА ЗА ВЕТЕРИНУ

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

02.06.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2020.-31.12.2020.

Листа свих ревизија субјекта