Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања „Управљање биомасом као обновљивим извором енергије“

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИKЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТЕРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ, НОВИ САД

Субјект ревизије:

ГРАД БОР

Субјект ревизије:

ГРАД ПИРОТ

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

Субјект ревизије:

ОПШТИНА РУМА

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

02.02.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Извештај

биомаса , обновљиви

Листа свих ревизија субјекта