Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Општине Бајина Башта за 2017. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака јавних набавки и расходе за запослене

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

08.08.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Предшколске установе “Невен” Бајина Башта за 2017. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, спровођење поступака јавних набавки и расходе за запослене

Листа свих ревизија субјекта