Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета и правилности пословања Града Пирота за 2016. годину

Субјект ревизије:

ГРАД ПИРОТ

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

28.12.2017.

Период спровођења ревизије

01.01.2016.-31.12.2016.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања јавне установе Туристичка организација Пирот за 2016. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Спортског центра Пирот за 2016. годину Извештај о ревизији саставних делова финансијских извештаја и правилности пословања Предшколске установе „Чика Јова Змај“ Пирот за 2016. годину

Листа свих ревизија субјекта