Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Пирота по ревизији сврсисходности пословања „Управљање биомасом као обновљивим извором енергије“

Субјект ревизије:

ГРАД ПИРОТ

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

25.04.2023.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта