Послеревизиони извештај о мерама исправљања Општине Бајина Башта

Субјект ревизије:

ОПШТИНА БАЈИНА БАШТА

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

05.07.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај


Саставни делови

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе “Невен”, Бајина Башта

Листа свих ревизија субјекта