Извештај о отклањању неправилности откривених у ревизији (Одазивни извештај) правилности пословања Општине Рума за 2018. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, јавне набавке и расходе за запослене

Субјект ревизије:

ОПШТИНА РУМА

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

23.12.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта