Извештај о спровођењу препорука ради отклањања несврсисходности откривених у ревизији (Одазивни извештај) „Ефикасност система енергетског менаџмента у јавном сектору“ Министарства рударства и енергетике

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИKЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

25.05.2021.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта