Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Бора

Субјект ревизије:

ГРАД БОР

Сектор:

Sektor za reviziju svrsishodnosti poslovanja

Датум извештаја о ревизији

15.08.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Извештај

Листа свих ревизија субјекта