Послеревизиони извештај о мерама исправљања Града Бора по ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета за 2019. годину

Субјект ревизије:

ГРАД БОР

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

14.12.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Извештај


Саставни делови

Послеревизиони извештај о мерама исправљања Установе спортски центар „Бор“, Бор по ревизији делова финансијских извештаја за 2019. годину Послеревизиони извештај о мерама исправљања Предшколске установе „Бамби“, Бор по ревизији делова финансијских извештаја за 2019. годину

Листа свих ревизија субјекта