Извештај о ревизији правилности пословања Општине Рума за 2018. годину у делу који се односи на преузимање обавеза изнад одобрених апропријација, јавне набавке и расходе за запослене

Субјект ревизије:

ОПШТИНА РУМА

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

18.12.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта