Извештај о ревизији консолидованих финансијских извештаја завршног рачуна буџета Града Бора за 2019. годину

Субјект ревизије:

ГРАД БОР

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

28.08.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Извештај


Саставни делови

Извештај о ревизији делова финансијских извештаја Предшколске установе Бамби Бор за 2019. годину Извештај о ревизији делова финансијских извештаја установе Спортски центар Бор у Бору за 2019. годину

Листа свих ревизија субјекта