Извештај о ревизији одазивног извештаја Општине Рума који се односи на ревизорски извештај број: 400-149/2014-04 од 14.11.2014. године

Субјект ревизије:

ОПШТИНА РУМА

Сектор:

Sektor za reviziju budžeta lokalnih vlasti

Датум извештаја о ревизији

24.12.2015.

Период спровођења ревизије

01.01.2013.-31.12.2013.

Извештај

Листа свих ревизија субјекта