Резиме извештаја о ревизији сврсисходности пословања - Ефикасност надзора над експлоатацијом рудног богатства

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИKЕ, БЕОГРАД

Субјект ревизије:

ПОКРАЈИНСКИ СЕКРЕТЕРИЈАТ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ, ГРАЂЕВИНАРСТВО И САОБРАЋАЈ, НОВИ САД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

23.12.2019.

Период спровођења ревизије

01.01.2018.-31.12.2018.

Листа свих ревизија субјекта