Извештај о ревизији финансијских извештаја Министарства рударства и енергетике, Београд за 2021. годину

Субјект ревизије:

МИНИСТАРСТВО РУДАРСТВА И ЕНЕРГЕТИKЕ, БЕОГРАД

Сектор:

Sektor broj 4

Датум извештаја о ревизији

13.07.2022.

Период спровођења ревизије

01.01.2021.-31.12.2021.

Листа свих ревизија субјекта