Извештај о ревизији одазивног извештаја Општине Рума који се односи на ревизорски извештај број 400-1318/2019-04/18 од 02.12.2019. године

Субјект ревизије:

ОПШТИНА РУМА

Сектор:

Sektor broj 2

Датум извештаја о ревизији

23.12.2020.

Период спровођења ревизије

01.01.2019.-31.12.2019.

Листа свих ревизија субјекта